• شرکت طراحان شبکه شریف

    دارای پروانه فعالیت و توزیع اینترنت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

    slide-item
  • فروش پهنای باند اختصصاصی

    این خدمات به صورت اختصاصی (Dedicated) در اختیار شما قرار گرفته و خدمات آن نیز طی سندی رسمی به عنوان ضمیمه قرارداد تضمین خواهد شد.

<